15:15 - 31/07/2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid – 19 của UBND xã Hạ Trạch

11:39 - 23/07/2021

Thông báo về thay đổi lễ cúng Đình Làng năm 2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc thay đổi hình thức cúng Đình làng Cao Lao Hạ năm 2021

07:55 - 22/07/2021

Thư thăm hỏi

Thư thăm hỏi của Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hạ Trạch gửi bà con quê hương đang sinh sống và làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cánh...

07:21 - 17/07/2021

Thông báo về lễ cúng Đình làng

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về thời gian và lễ vật cúng Đình làng Cao Lao Hạ năm 2021

07:46 - 14/07/2021

Thông tin về 2 trường hợp F1 xã Hạ Trạch

Thông tin của Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch về 2 trường hợp F1 trên địa bàn xã

08:01 - 09/07/2021

Nhân dân Hạ Trạch chung tay đẩy lùi covid 19

Kết quả vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm cho Bắc Giang và góp quỹ phòng chống dịch Covid 19 của bà con Hạ Trạch  

16:47 - 08/07/2021

Khánh thành cổng chào cửa tiền xóm 6

Bà con xóm 6, Thôn 2, xã Hạ Trạch đã tổ chức lễ khánh thành cổng chào cửa tiền. Tin và ảnh do anh Nguyễn Thành Chung thực hiện

08:03 - 04/07/2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hạ Trạch

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

Video clip