08:05 - 04/06/2020

Một số hoạt động của quê hương

Một số tin tức quê nhà trong những ngày gần đây

08:15 - 25/05/2020

Thả cá tự nhiên xuống Vực Sanh

Tin về hoạt động thả cá xuống Vực Sanh của anh Nguyễn Quốc Tuấn và đồng đội

09:17 - 17/04/2020

Đội xe máy xã Hạ Trạch ủng hộ chống dịch

Tin về đội xe ben, xe máy xã Hạ Trạch ủng hộ kinh phí cùng xã chống dịch Covid - 19

08:48 - 10/04/2020

Phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch

Thông tin về tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 do anh Nguyễn Thành Chung thực hiện 

09:16 - 08/04/2020

Xây dựng cổng chào cửa tiền xóm 10, thôn 5

Bà con xóm 10, Thôn 5, làng Cao Lao Hạ xây dựng cổng chào xóm thông ra đường Bạn

14:55 - 04/04/2020

Quê hương Hạ Trạch phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Những hình ảnh về một số hoạt động phòng chống dịch Covid – 19 của quê hương Hạ Trạch do các anh Nguyễn Thành Chung và Lưu Bá Lâm thực hiện

08:38 - 04/04/2020

Video lễ cúng Cồn Cui năm 2018

Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui năm 2018 được thể hiện qua video cùng với ca khúc "Đưa em về Hạ Trạch" do anh Lê Hải Sơn thực hiện

10:35 - 03/04/2020

Thông báo về lễ cúng Cồn Cui năm 2020

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về lễ cúng Cồn Cui năm 2020

Video clip