10:51 - 06/09/2021

Thư cám ơn

Thư cám ơn của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ 

18:17 - 01/09/2021

Tiếp tục cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để...

07:49 - 01/09/2021

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ

Video dãy nhà thờ Họ của làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Thắng quay từ Flycam

07:41 - 28/08/2021

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Công văn của UBND tỉnh Quảng Bình về áp dụng một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch trên các địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo...

15:46 - 26/08/2021

Hạ Trạch thực hiện Chỉ thị 16 của Chính Phủ

Hạ Trạch triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phòng chống dịch Covid – 19

07:24 - 26/08/2021

Cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch...

19:16 - 24/08/2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông tin chính thức của UBND xã Hạ Trạch về trường hợp 2 công dân đến xã Hạ Trạch có liên quan đến ca mắc Covid - 19

18:01 - 22/08/2021

Thông báo của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội kêu gọi đóng góp ủng hộ bà con khó khăn ở các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

Video clip