18:52 - 20/08/2021

Thư kêu gọi của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Thư của kêu gọi ủng hộ bà con Hạ Trạch khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

10:41 - 18/08/2021

Thư kêu gọi

Thư của kêu gọi ủng hộ bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại khu vực  Nam Bộ

05:58 - 18/08/2021

Tin buồn

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

08:09 - 17/08/2021

Thư kêu gọi

Thư của kêu gọi ủng hộ bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của Hội đồng hương xóm Rẫy Côi làng Hạ tại khu vực  Nam Bộ

10:40 - 05/08/2021

Giãn cách xã hội toàn huyện Bố Trạch

Hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội huyện Bố Trạch để ngăn ngừa đại dịch Covid -19

08:10 - 05/08/2021

Thông báo tin buồn

Hội đông hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin cụ ông Lê Quang Sự, nguyên chủ tịch UBND xã Hạ Trạch từ...

17:47 - 03/08/2021

Thông báo tin buồn

Ban liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội cùng gia đình cụ ông Lưu Văn Bôi vô cùng thương tiếc báo tin

10:25 - 02/08/2021

Tấm lòng của các gia đình Hội C2

13 gia đình Hạ Trạch ở Đồng Hới chia sẻ 5 triệu đồng đến bà con khó khăn ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Video clip