17:59 - 30/09/2020

Háo hức chờ đón

Ngày 10 tháng 10 năm 2020, gặp mặt cựu học sinh Hạ Trạch học cấp ba Bố Trạch niên khoá 1972 - 1975

17:19 - 30/09/2020

Trao bò sinh sản cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cường

Trung ương Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ Hoa Hoà Bình Trao bò sinh sản cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cường, thôn 7, xã Hạ...

17:17 - 07/09/2020

Thư ngỏ của Cấp ủy, Ban Công tác mặt trận Thôn 8

Thư ngỏ về việc ủng hộ kinh phí tu sửa, nâng cấp Nhà văn hóa Thôn 8, xã Hạ Trạch

08:33 - 18/08/2020

Tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan

Khởi công chống sạt lở và tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan, Lưu Văn Tô.

09:58 - 17/08/2020

Họ Lưu cuối nguồn sông Linh giang

Cội nguồn và sự thăng hoa cùa dòng dõi họi Lưu phía nam cuối nguồn sông Linh Giang, Quảng Bình

19:51 - 10/08/2020

Thư của Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hạ Trạch

Thư động viên của lãnh đạo xã Hạ Trạch đối với bà con quê hương ở vùng dịch Đà Nẵng và các vùng dịch Covid – 19 khác trong cả nước

08:29 - 10/08/2020

Một số hình ảnh về ao Đình

Một số bức ảnh gần đây nhất về ao Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý chụp

13:36 - 09/08/2020

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng đối với các cháu quê mình đang kẹt tại Đà Nẵng do dịch Covid - 19

Video clip