08:56 - 07/08/2020

Tấm gương trong phòng chống dịch Covid-19 của xã Hạ Trạch.

Tin về những gia đình gương mẫu trong phòng chống dịch Covid-19 của làng Cao Lao Hạ

10:47 - 06/08/2020

Hỗ trợ sinh viên Bố trạch đang học tập ở Đà Nẵng

Tin Tập đoàn Vĩnh Hưng có trụ sở tại thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ sinh viên Bố Trạch đang học tập ở Đà Nẵng

16:58 - 05/08/2020

Lễ cúng Thành Hoàng làng Cao Lao Hạ năm 2020

Tin và ảnh của anh  Nguyễn Chung Quý về lễ cúng Thành Hoàng năm 2020 của làng Cao Lao Hạ

17:04 - 04/08/2020

Khánh thành cổng chào cửa tiền xóm 10

Bà con xóm 10, Thôn 5, xã Hạ Trạch đã tổ chức lễ khánh thành cổng chào cửa tiền. Tin và ảnh do anh Nguyễn Xuân Hòa thực hiện

09:47 - 04/08/2020

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo về việc tổ chức Lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2020

16:49 - 30/07/2020

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch đối với các tập thể và cá nhân ửng hộ đôi bóng đá nam của xã tham gia giải bóng đá huyện Bố...

15:52 - 23/07/2020

Thông báo tin buồn

Thông báo của họ Đặng làng Cao Lao Hạ tới con cháu họ Đặng trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài

08:30 - 16/07/2020

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP tại xã Hạ Trạch

Video clip