21:26 - 05/10/2011

Danh sách hội đồng hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Bà con nào đang ở Hàn Quốc̣ chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật...

19:59 - 29/09/2011

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Bà con nào đang sinh sống ở Quảng Trị chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập...

08:45 - 19/07/2011

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thị trấn nông trường Việt Trung

Bà con nào đang sinh sống ở Thị trấn Nông tưường Việt Trung chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng...

14:16 - 25/02/2011

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Sài Gòn và các vùng lân cận

Danh sách cập nhật đến ngày 20/02/2011. Bà con nào đang sinh sống ở Tp. HCM và vùng phụ cận chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa...

18:38 - 25/01/2011

Danh sách hội thanh niên Cao Lao Hạ tại thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách hội thanh niên Cao Lao Hạ tại thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đến ngày 24/01/2011

18:01 - 11/01/2011

Danh sách con em Hạ Trạch tại Bình Dương

Bà con nào hiện đang sống ở Bình Dương chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo với Ban điều hành để cập...

18:22 - 09/11/2010

Danh sách con em Hạ Trạch tại Tây Nguyên

(Đăk Lăk - Gia Lai - Lâm Đồng) Bà con nào đang sinh sống ở Tây Nguyên chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui...

17:54 - 27/10/2010

Danh sách con em Hạ Trạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà con nào đang sinh sống ở BR - VT chưa có tên hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban điều hành để cập nhật...

Video clip