16:09 - 15/11/2010

Nguyễn Văn Tuấn

Ông Nguyễn Văn Tuấn là người hiền lành, đức độ, say lao động và luôn vì mọi người, vì quê hương. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để những người xa...

15:08 - 13/11/2010

Nguyễn Thị Minh Lợi

Nguyễn Thị Minh Lợi, người Cao Lao Hạ, là nữ đại biểu Quốc hội khóa XII, thành viên đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Bình.

20:40 - 08/11/2010

Lưu Văn Tham

Sự ra đi của ông Lưu Văn Tham, người đã quên mình cứu người trong lũ đã để lại sự tiếc thương vô hạn đối với bà con Hạ Trạch; nhiều tờ báo trong...

19:40 - 20/10/2010

Lê Hồng Tâm

Trong quá trình công tác, ngoài việc giúp đỡ đưa nhiều con em của Làng vào làm việc trong ngành giao thông, ông Lê Hồng Tâm còn giúp quê thực hiện nhiều công...

Video clip