20:40 - 08/11/2010

Lưu Văn Tham

Sự ra đi của ông Lưu Văn Tham, người đã quên mình cứu người trong lũ đã để lại sự tiếc thương vô hạn đối với bà con Hạ Trạch; nhiều tờ báo trong...

19:40 - 20/10/2010

Lê Hồng Tâm

Trong quá trình công tác, ngoài việc giúp đỡ đưa nhiều con em của Làng vào làm việc trong ngành giao thông, ông Lê Hồng Tâm còn giúp quê thực hiện nhiều công...

Video clip