12:24 - 05/09/2013

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch

Danh sách và thông tin mới nhất về các liệt sỹ Hạ Trạch chuẩn bị khắc lên nhà bia tưởng niệm

17:02 - 19/07/2013

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch

Danh sách các liệt sỹ cập nhật mới nhất phục vụ cho việc tôn dựng lại bia tường niệm các liệt sỹ của xã Hạ Trạch

11:15 - 15/05/2013

Ký ức Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam

Giới thiệu tác phẩm "Ký ức Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam" của bác Lưu Trong Lân

21:19 - 25/02/2013

Các liệt sỹ xã Hạ Trạch cần điều chỉnh thông tin

Các liệt sỹ xã Hạ Trạch cần bổ sung và chính xác hóa thông tin

09:05 - 18/01/2013

Nguyễn Hữu Định

Đại tá Nguyễn Hữu Định với niềm vui lớn đầu xuân

21:53 - 11/11/2012

Thông tin về Liệt sĩ Lê Trung Tương

Thông tin thêm về liệt sỹ Lê Trung Tương và các liệt sỹ Làng ta tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

12:42 - 28/10/2012

Tướng Lê Văn Tri, người con đất Quảng anh hùng (phần 2)

Bài viết về Trung tướng Lê Văn Tri của phóng viên Quỳnh Trang đăng trên tạp chí Văn hóa Quảng Bình

22:03 - 04/10/2012

Thông tin về Liệt sỹ Lê Trung Tương

Phát hiện của nhà văn Mai Thanh Hải về thông tin liên quan đến liệt sỹ Lê Trung Tương tại nghĩa tran liệt sỹ Trường Sơn (Cam Lộ, Quảng Trị)

Video clip