12:42 - 28/10/2012

Tướng Lê Văn Tri, người con đất Quảng anh hùng (phần 2)

Bài viết về Trung tướng Lê Văn Tri của phóng viên Quỳnh Trang đăng trên tạp chí Văn hóa Quảng Bình

22:03 - 04/10/2012

Thông tin về Liệt sỹ Lê Trung Tương

Phát hiện của nhà văn Mai Thanh Hải về thông tin liên quan đến liệt sỹ Lê Trung Tương tại nghĩa tran liệt sỹ Trường Sơn (Cam Lộ, Quảng Trị)

20:03 - 04/10/2012

Nguyễn Hoa Thịnh

Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Trung tướng, GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnh, cháu ngoại của làng Cao Lao Hạ

07:51 - 24/09/2012

Tướng Lê Văn Tri, người con đất Quảng anh hùng (phần 1)

Bài viết về Trung tướng Lê Văn Tri của phóng viên Quỳnh Trang đăng trên tạp chí Văn hóa Quảng Bình

07:47 - 25/07/2012

Danh sách các bà mẹ việt nam anh hùng

Các bà mẹ được phong tăng Bà mẹ Việt Nam anh hùng của xã Hạ Trạch đến ngày 20/7/2012

07:08 - 25/07/2012

Danh sách các thương binh và bệnh binh xã Hạ Trạch

Danh sách các thương binh và bệnh binh Xã Hạ Trạch đến ngày 20 tháng 7 năm 2012 do UBND xã cung cấp

07:06 - 25/07/2012

Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch

Danh sách các liệt sỹ xã Hạ Trạch qua các cuộc kháng chiến do UBND xã cung cấp (đến ngày 20 tháng 7 năm 2012)

22:29 - 28/02/2012

Cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Lê Văn Tri qua ảnh

Giới thiệu những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Lê Văn Tri,, người con ưu tú của quê hương Cao Lao Hạ

Video clip