07:45 - 27/12/2011

Phía sau trang đời của vị tướng quân giới

Bài viết của anh Lê Chiêu Phùng về thiếu tướng Lưu Dương, một người con ưu tú của quê hương Cao Lao Hạ

11:53 - 13/11/2011

Lưu Dương

Vị tướng quân giới B2 người Cao Lao Hạ

12:53 - 03/06/2011

Vị tướng tài

Thơ của Lê Chiêu Huân kính tặng cố Trung tướng Lê Văn Tri.

07:37 - 26/04/2011

Vị tư lệnh của những trận chiến trên không

Đất nước sắp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Những chiến công vang dội gắn với tên tuổi Trung tướng Lê Văn Tri sẽ còn mãi với...

06:19 - 11/01/2011

Lưu Điệt

Tướng quân Cần vương

22:55 - 24/12/2010

Lê Quang Chánh

Lê Quang Chánh: Quê ở Làng Cao Lao Hạ; cử nhân võ – giữ chức Đề đốc trong triều đình

07:20 - 06/12/2010

Nguyễn Thị Luyến

Phu nhân của tướng quân Lê Mô Khải

00:15 - 03/12/2010

Bảng vàng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Video clip