00:07 - 01/12/2010

Danh sách liệt sĩ xã Hạ Trạch

Làng Cao Lao Hạ đời đời ghi nhớ công ơn 204 người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì tổ quốc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

13:34 - 29/10/2010

Lê Văn Tri

Trung tướng Lê Văn Tri là 1 người con xuất sắc của vùng đất Cao Lao Hạ. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm và đã giữ nhiều trọng trách quan trọng trong quân...

21:00 - 26/10/2010

Lê Mô Khải

Lê Mô Khải một người con hết lòng vì dân, vì nước, được nhân dân làng Cao Lao Hạ lập đền thờ và tôn xưng là Thần Hoàng Bốn Thổ. Lăng mộ của Ông...

Video clip