21:00 - 26/10/2010

Lê Mô Khải

Lê Mô Khải một người con hết lòng vì dân, vì nước, được nhân dân làng Cao Lao Hạ lập đền thờ và tôn xưng là Thần Hoàng Bốn Thổ. Lăng mộ của Ông...

Video clip