08:45 - 21/10/2019

Tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh

Giới thiệu quy chế về việc khen thưởng những tấm gương học sinh có thành tích nổi trội về đạo đức, có đóng góp nhất định cho các hoạt động...

10:28 - 16/10/2019

Xây dựng bể nước trường Tiểu học Hạ Trạch

Tin và ảnh của cô Lê Thị Bích Thủy về xây dựng bể nước của trường Tiểu học Hạ Trạch từ nguồn kinh phí của cộng đồng

08:34 - 14/10/2019

Cháu Lưu Diệu Châu tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lưu Diêu Châu, Lớp 5A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

09:44 - 13/10/2019

Cháu Trần Lê Kim Ngọc tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trần Lê Kim Ngọc, Lớp 4A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest  

11:10 - 10/10/2019

Cháu Lê Anh Tài tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Anh Tài lớp 4A, trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

08:14 - 09/09/2019

Thư ngỏ của Trường tiểu học Hạ Trạch

Thư ngỏ của trường tiểu học Hạ Trạch kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng bể nước cho các cháu học sinh 

08:50 - 07/09/2019

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Hạ Trạch

Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của trường Tiểu học Hạ Trạch

09:08 - 30/08/2019

Công ty TNHH Khánh Huy hỗ trợ Quỹ khuyến học

Công ty TNHH Khánh Huy tài trợ tiền cho Hội khuyến học xã để khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong giảng dạy và học tập.

Video clip