10:51 - 06/09/2015

Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Hạ Trạch

Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Hạ Trạch

08:52 - 04/06/2015

Trường TH Hạ Trạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015

Trường TH Hạ Trạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015

00:34 - 11/05/2015

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức thi “Kể chuyện theo sách”

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách” nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh bác Hồ kính yêu

08:15 - 25/04/2015

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Hạ Trạch

Tin và ảnh về Hội đồng Đội xã Hạ Trạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2014 - 2015

19:04 - 07/03/2015

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức “Ngày hội viết chữ đẹp”

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức “Ngày hội viết chữ đẹp”

19:18 - 17/02/2015

Thư ngỏ của Hội khuyến học xã Hạ Trạch

Thư ngỏ vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của chủ tịch Hội khuyến học xã Hạ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

12:03 - 08/11/2014

Quyết toán quỹ Lưu Trọng lư năm học 2013-2014.

Trường THCS Lưu Trọng Lư gửi bản quyết toán quỹ Lưu Trọng lư năm học 2013-2014.

08:06 - 05/11/2014

Phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" của trường tiểu học Hạ Trạch

Kết quả hoạt động phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" của trường tiểu học Hạ Trạch

Video clip