20:25 - 07/03/2016

Trường TH Hạ Trạch tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về Trường TH Hạ Trạch tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học 02

10:51 - 06/09/2015

Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Hạ Trạch

Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Hạ Trạch

08:52 - 04/06/2015

Trường TH Hạ Trạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015

Trường TH Hạ Trạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015

00:34 - 11/05/2015

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức thi “Kể chuyện theo sách”

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách” nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh bác Hồ kính yêu

19:04 - 07/03/2015

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức “Ngày hội viết chữ đẹp”

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức “Ngày hội viết chữ đẹp”

08:06 - 05/11/2014

Phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" của trường tiểu học Hạ Trạch

Kết quả hoạt động phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" của trường tiểu học Hạ Trạch

22:19 - 10/09/2014

Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường TH Hạ Trạch

Tin và ảnh về lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Tiểu học Hạ Trạch

15:14 - 08/02/2014

Ngày hội học sinh Tiểu học

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học

Video clip