11:57 - 17/01/2015

Sông Gianh huyền thoại

Sông Gianh là con sông lớn nhất, trong 5 con sông của tỉnh Quảng Bình. Sông Gianh phát nguyên từ bốn đầu nguồn: Nguồn Son, nguồn Nan, nguồn Trổ và nguồn Nậy

15:39 - 15/01/2015

Sông Gianh quê tôi

Ký sự của Đặng Thị Ánh Tuyết trường THPT Số 1 Bố Trạch

10:51 - 31/12/2014

Thời gian trôi đi – thơ đọng lại

Bài viết của tác giả Lê Quang Sinh sau khi đọc Nhịp thời gian của Lưu Trọng Phú – Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2008

17:48 - 07/11/2014

Chuyện kể của một người xa xứ

Truyện ngắn của Lưu Trọng Hồng in trong tập "Người đàn ông lặng lẽ" do NXB Văn Học ấn hành năm 2009

07:43 - 08/10/2014

Những ngưởi con quê tôi

Tự sự của Đặng Văn Quang

17:23 - 16/07/2014

Cái dàn khoan 981 và đâu là tình "Đồng chí"?

Bài viết về chủ đề biển đảo của anh Phan Văn Hà sau việc Trung Quốc rút cái dàn khoan đặt trái phép trên lãnh hải của Việt Nam

00:42 - 10/07/2014

Lán trại và một thời theo đuổi con chữ

Ký ức về Lán trại và một thời theo đuổi con chữ của tác giả Nguyễn Xuân Văn

08:41 - 04/07/2014

Cái giàn khoan của kẻ cướp và những phép thử

Bài viết về chủ đề Biển - Đảo của tác giả Đặng Văn Quang

Video clip