14:01 - 06/11/2019

Caolaoha.com tặng sách giáo dục kỹ năng cho các trường quê nhà.

Tin về quỹ caolaoha.com tặng sách giáo dục kỹ năng cho các trường Mần non Hạ Trạch, Tiểu học Hạ Trạch, Trung học cơ sở Lưu Trọng Lư

11:01 - 23/10/2019

Thu chi của quỹ caolaoha.com

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 29/06/2019 đến 24/10/2019

08:45 - 21/10/2019

Tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh

Giới thiệu quy chế về việc khen thưởng những tấm gương học sinh có thành tích nổi trội về đạo đức, có đóng góp nhất định cho các hoạt động...

07:55 - 26/08/2019

Caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho các cháu khó khăn năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020, caolaoha.com tặng tặng 10 bộ sách giáo khoa cho 5 cháu trường THCS Lưu Trọng Lư và 5 cháu tiểu học Hạ Trạch.

09:29 - 04/08/2019

Quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo niên khóa 2019 - 2020

Tin về việc tặng sách giáo khoa cho các học sinh nghèo xã Hạ Trạch nhân dịp năm học mới 2019 – 2020 của quỹ caolaoha.com

15:52 - 02/08/2019

Thư ngỏ của trang tin caolaoha.com

Suy nghĩ của caolaoha.com về việc khen thưởng những tấm gương học sinh nổi trội về đạo đức và có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng...

14:52 - 23/07/2019

Tri ân nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27 tháng 7

Tri ân của caolaoha.com với các anh hùng liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho Tổ Quốc.

10:13 - 27/06/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến ngày 28 tháng 6 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 29/02/2019 đến 28/6/2019

Video clip