14:46 - 26/03/2019

Cung tiến ghế đá đặt tại sân Đình làng

Tin về việc quỹ caolaoha.com cung tiến 6 chiếc ghế đá đặt tại khuôn viên sân Đình làng Cao Lao Hạ.

11:27 - 28/02/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến 28 tháng 2 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 01/01/2019 đến 28/2/2019

06:12 - 03/03/2017

Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Kiều Thị Tần

Những tấm lòng nhân ái giúp gia đình chị Kiều Thị Tần xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khăn

14:45 - 25/01/2017

Quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ nhân dịp Tết Đinh Dậu

Tin và ảnh về hoạt động của quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ cao tuổi nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

23:36 - 09/09/2016

Thu chi của Quỹ caolaoha.com (từ 12/04/2016 đến 10/09/2016)

Cập nhật thu chi của quỹ caolaoga.com đến ngày 10/9/2016

Video clip