17:41 - 05/09/2016

Quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa

Tin và ảnh về quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai trường năm học 2016-2017

21:43 - 28/07/2016

Thư cảm ơn

Thư của Hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch cám ơn quỹ caolaoha.com

02:22 - 14/04/2016

Thu chi của Quỹ caolaoha.com (tính đến 12/04/2016)

Tính đến 12/04/2016.

Video clip