00:01 - 20/09/2012

Quỹ caolaoha.com hỗ trợ học sinh nghèo

Các cháu học sinh nghèo được nhận quà của quỹ caolaoha.com nhân dịp năm học mới

Video clip