21:08 - 02/10/2019

Quê hương

Chùm thơ của tác giả Lê Anh Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019 

08:24 - 30/09/2019

Con sông quê hương

Thơ của tác giả Nguyễn Xuân Trường in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019   

10:33 - 22/09/2019

Tiếng quê tôi

Những bài thơ về tuổi thơ và kỷ niệm về quê hương do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

14:57 - 21/08/2019

Chiều dốc Oằn

Thơ của Trần Quang Thành in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019

19:59 - 16/08/2019

Trở lại mái trường xưa

Thơ của tác giả Lê Thị Hoài Thanh với lời dẫn của anh Nguyễn Chung Quý

06:28 - 13/08/2019

Nơi ấy quê mình

Chùm thơ mới sáng tác mới của anh Lưu Thành Định về quê hương Cao Lao Hạ thân yêu

16:53 - 08/08/2019

Tiếng thu Cao Lao Hạ

Góc nhìn về mua thu qua trên quê hương Cao Lao Hạ qua giai điệu mượt mà của anh Đặng Văn Quang

14:14 - 07/08/2019

Mùa Vu Lan báo hiếu

Những bài thơ nhiều thể loại viết về mùa Vu Lan của một số tác giả là con em người làng Cao Lao Hạ  

Video clip