09:20 - 01/09/2020

Chùm thơ đường luật về lễ vu lan của con em làng Hạ

Giới thiệu lại chùm thơ đường luật của con em làng Cao Lao Hạ nhân mùa Vu Lan (đã được đăng trên caolaoha.com năm 2012)

09:05 - 30/08/2020

Những bài thơ viết về ngày xưa

Tập hợp những bài thơ viết về kỷ niệm xưa tại làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tập và giới thiệu

18:42 - 28/08/2020

Cây lúa trên đồng đất Hạ Trạch

Ghi chép của anh Nguyễn Chung Quý về cây lúa và nghề trồng lúa ở quê hương Cao Lao Hạ  

16:32 - 24/08/2020

Ruốc đam

Ghi chép của anh Nguyễn Hữu Đức về món ruốc đặc sản của quê hương Cao Lao Hạ  

09:06 - 29/06/2020

Đình và lễ Đình làng Hạ

Ghi chép và những hình ảnh tư liệu của anh Nguyễn Chung Quý về Đình và lễ Đình làng Cao Lao Hạ

09:05 - 24/06/2020

Hồn quê

“Nét vẽ hồn quê mãi trong đời” thơ của anh Đặng Văn Quang

08:05 - 15/06/2020

Nhớ quê

Những vần thơ da diết nhớ về quê hương Cao Lao Hạ của anh Lưu Thành Định

08:25 - 28/05/2020

Nơi miền quê yêu thương

Cảm xúc của anh Nguyễn Chung Quý về thời thơ ấu qua những vần thơ

Video clip