11:14 - 30/12/2011

Tổng kết xây dựng Đình Làng giai đoạn I

Buổi lễ tổng kết diễn ra chiều ngày 29/12/2011.

08:42 - 29/12/2011

Vè làm Đình làng

Bài vè do cụ Trưởng họ Lưu Quan Lưu Văn Lự, 91 tuổi đọc. Lưu Văn Lộc chép lời và thu âm.

17:38 - 28/11/2011

Quyết toán xây dựng đình làng Cao Lao Hạ giai đoạn 1

Quyết toán do Ban quản lý xây dựng Đình làng cung cấp ngày 28/11/2011

06:25 - 27/08/2011

Đình Làng Hạ

Dù ở nơi đâu lòng ghi tạc. Muôn thuở quê hương lễ cội nguồn

13:43 - 21/06/2011

Video lễ khánh thành Đình Làng Cao Lao Hạ

Anh Cảnh Giang và anh Lê Chiêu Chúc đã kết hợp biên tập lại những nội dung chính của lễ khánh thành Đình làng Cao Lao Hạ.

17:33 - 29/05/2011

Danh sách hội thanh niên tại TPHCM góp tiền mua lễ vật cung tiến Đình làng

Khánh thành Đình làng, do yêu cầu công việc nhiều người con Cao Lao trong Hội TN Hạ Trạch tại Tp HCM không về dự lễ được nhưng đã tự nguyện...

18:18 - 16/05/2011

Danh sách gia đình,cá nhân,tổ chức đóng góp kinh phí xây dựng và mừng lễ khánh thành Đình làng

Danh sách gia đình, cá nhân, tổ chức đóng góp kinh phí nhân dịp lễ khánh thành Đình làng.

12:00 - 06/05/2011

Sơ bộ kinh phí xây dựng Đình làng

Ban biên tập chuyển tiếp thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hạ Trạch về kinh phí xây dựng Đình làng sơ bộ.

Video clip