06:38 - 05/01/2011

Đình Làng

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

21:24 - 30/12/2010

Danh sách bà con Hà Nội góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 30/12/2010

Danh sách bà con Hà Nội góp tiền xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ đến ngày 30/12/2010

19:09 - 29/12/2010

Tìm lại mái đình xưa

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

20:36 - 22/12/2010

Đình làng Cao Lao Hạ kết tinh sức mạnh của lòng dân

Cám ơn anh Cảnh Giang về những vần thơ, điệu nhạc, áng văn mà Anh đã sáng tác về quê hương Cao Lao Hạ; mỗi lần điện thoại cho Anh, sau câu chào hỏi là Anh...

06:43 - 19/12/2010

Nhớ Đình làng xưa

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

20:35 - 10/12/2010

Danh sách bà con ở nước ngoài đóng góp xây dựng Đình Làng

Danh sách đóng góp từ các Tỉnh/Thành phố khác Ban biên tập sẽ lần lượt đăng tải trong thời gian tới.

18:26 - 09/12/2010

Tiếng thu gọi

Kính tặng bà con đồng hương xã Hạ Trạch sống xa quê

16:29 - 07/12/2010

Thần trụ giữ làng

Rút từ tập thơ "Đình Làng dấu ấn thời gian", tập II do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2010

Video clip