18:01 - 10/10/2010

Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng Đình Làng lần III

Thể theo nguyện vọng của toàn dân, Đình làng Cao Lao Hạ đã và đang được xây dựng lại. Tiến độ xây dựng Đình Làng đang đi vào hoàn thiện giai...

Video clip