Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP Đồng Hới Gặp mặt đầu Xuân

07:49 - 20/02/2017

Hội đồng hương Hạ Trạch tại TP Đồng Hới Gặp mặt đầu Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Khánh Huy ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19
Con đường trở thành bác sỹ nội trú của cô gái Việt
Lưu Trọng Hải- Nhà văn hoá kiến trúc.
Gặp mặt đầu năm Tân Sửu 2021 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới
Báo cáo hoạt động năm 2020 – 2021 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Video clip