Những hình ảnh quê hương ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019

10:43 - 04/02/2019

Những hình ảnh quê hương Cao Lao Hạ chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019 do các anh Lê Chiêu Phùng, Nguyễn Danh Trung, Nguyễn Danh Lợi thực hiện

 

 

 

Những hình ảnh quê hương ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019

 

 Chùm ảnh của anh Lê Chiêu Phùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh của anh Nguyễn Danh Trung

 

Ảnh của anh Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Không khí Tết Kỷ Hợi năm 2019 làng Cao Lao Hạ
Đình làng Cao Lao Hạ trong tổng tuyển cử năm 1946
Toàn cảnh làng Cao Lao Hạ
Hình ảnh lúa thu làng Hạ
Hình ảnh quê hương trước mùa gặt

Video clip