Thông báo tin buồn

21:54 - 12/10/2020

Gia đình, dòng họ Lưu Quan, hội người Cao tuổi xã Hạ Trạch vô cùng thương tiếc báo tin.

Thông báo tin buồn

Cụ ông Lưu Văn Lữ ở thôn 7 Hạ Trạch đã qua đời ở tuổi 100. Ông là một người hiếm có ở làng Cao Lao Hạ, hơn 40 năm làm trưởng tộc họ Lưu Quan; là hội viên Hội CCB, là một trong những người cao tuổi nhất của xã.

Cầu mong linh hồn Ông siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư kêu gọi của UBND xã Hạ Trạch
Giúp bà con Hạ Trạch tại phía Nam vượt qua đại dịch
Tấm lòng của anh Phan Hồng Minh trong đại dịch Covid – 19
Giúp bà con Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid - 19
Trao tiền hỗ trợ tháng 7 cho 19 hộ nghèo

Video clip