Thông báo về lễ cúng Đình làng

07:21 - 17/07/2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về thời gian và lễ vật cúng Đình làng Cao Lao Hạ năm 2021

Thông báo về lễ cúng Đình làng

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo về thay đổi lễ cúng Đình Làng năm 2021
Thư thăm hỏi
Thông tin về 2 trường hợp F1 xã Hạ Trạch
Nhân dân Hạ Trạch chung tay đẩy lùi covid 19
Khánh thành cổng chào cửa tiền xóm 6

Video clip