Thư thăm hỏi

07:55 - 22/07/2021

Thư thăm hỏi của Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hạ Trạch gửi bà con quê hương đang sinh sống và làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cánh xã hội

Thư thăm hỏi

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành xây dựng cổng xóm 13, xã Hạ Trạch
Cung tiến lễ Cồn Cui năm 2023
Hoàn thành cổng chào xóm 15
Tái khởi động dự án đường liên xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch
Thông báo về lễ cúng Thanh Minh Cồn Cui năm 2023

Video clip