Hà Nội - Huế - Sài Gòn

07:47 - 24/02/2021

Tiếng đàn bầu của nghệ sỹ Trần Hương Giang, người Cao Lao Hạ.

Hà Nội - Huế - Sài Gòn

Kính mời xem tại đường dẫn dưới đây

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=4zc-tNNmdjA&feature=share&fbclid=IwAR3JQ1vbGY00ao766gpU_JVNnuYwrJQa_h6eY-FpEacG8mb9Pqlg4mCg8Vs

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Sông Gianh
Trường mầm non Hạ Trạch
Người dân quê hương Cao Lao Hạ
Lẽ cúng Cồn Cui năm Tân Sửu 2021
Về làng Hạ

Video clip