Bình luận mới nhất

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Lưu Minh Sơn caolao 2020-11-29 08:35:58 Trước hết phải cám ơn trang caolaoha.com. qua đây mình mới được hiểu thêm về chùa, phật. Mỗi dịp đầu năm để cầu cho trong gia đình mạnh khỏe, con cái ngoan học giỏi, trong xóm mình lại thuê xe đi chùa Hoằng Phúc, Lệ Thủy, có lần đi chùa Nghệ An mất 3 hôm. Cầu mong trời phật phù hộ để Hạ Trạch có được 1 ngôi chùa khôi phục xây lại trên nền đất cũ mà cha ông ta trước đây đã khéo chọn. Việc đó không phải làng nào cũng có được cơ duyên như thế. Được đọc bài rau hai luống, gà vịt 2 chuồng trên trang caolaoha thấy thấm thía vô cùng, đọc đi đọc lại k biết chán.

Cần tôn tạo phục dựng lại chùa làng ta!

Lê Văn Quang 2020-11-26 14:08:27 Thiền Sư Thích Thanh Từ và những lời dạy :BA CON RẮN ĐỘC (Sư Ông Trúc Lâm) .Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham.Nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ vay vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu. Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ. Không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu, Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc. Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận. Ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chớ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối, chửi mắng om sòm, thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là oán tắng hội khổ, thù oán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển, sẽ hết; không biết tu nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm đức Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo: "Này các Tỳ-kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc, các ông có ngủ yên không? " Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên! " Phật hỏi: "Làm sao các ông mới ngủ yên? " Các thầy thưa rằng: "Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. " Phật nói: "Cũng vậy, tham, sân, si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. " Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi; còn tham, sân, si, sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử. Hết chết thân này, tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham, sân, si giết không biết bao nhiêu thân. Rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết còn một trong ba cái độc tham, sân, si ở trong mình, thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá! Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất, có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham, sân, si tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị Cổ đức hay khuyên: "Các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. " Thật sự như khi quí vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẻng đi ngủ, mà nằm hoài ngủ không được. Thì đó, bởi vì còn rắn độc lảng vảng trong đầu, làm sao ngủ được! Cho nên người tu, tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được, là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm. Được người ta khuyên đuổi ra, còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu! " Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận. Ai nói trái ý liền đỏ mặt la om sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi! " Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được. " Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy, không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy, nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã. Vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy! " chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới! " Vì giữ tánh nóng, nên động tới là tóe lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tai người ta. Do tát tai người ta, nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật, thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con, con bị đuổi ra khỏi chúng, khổ quá! " Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng, là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình. Đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian, tham lam là tật xấu, là tội lỗi mà thấy của người ta vẫn cứ tham. Tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra. " Phật là bậc biết luật làm sao độ như vậy được. Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng sanh, nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để. Đứa con trai mười ba, mười lăm tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng v. v… cấm năm bảy điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư, tật xấu. Trái lại con không chịu nghe, nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu, chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu chớ ba má làm sao cứu. Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ, du đãng; bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chớ sao. Cha mẹ vì sợ con hư, nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết, nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn, an lành. Chớ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Trích "HOA VÔ ƯU 4 - ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO DIỆT KHỔ" Thiền Sư Thích Thanh Từ. Nam mô a di đà phật!

Quán quân Nguyễn Minh Châu

Lê Chiêu Phùng 2020-11-12 07:23:39 Chúc mừng cháu, một nghệ sỹ tương lai, tài năng của ông Nguyễn Danh Lợi. Ông bà ta hay có câu "con nhà nòi" quả đúng ko sai

Các chị Lưu Thị Kim Liên và Lưu Thị Kim Chung hỗ trợ quê hương Hạ Trạch

Lưu Bá Lâm 2020-11-01 12:55:02 Rất cảm động trước tình cảm của hai chị Liên và chị Chung và những người bạn của hai chị đã trích một số tiền khá lớn để về chia sẻ mất mát thiệt hại do lũ của các đơn vị, nhà trường. Ngoài ra còn tặng xuồng và thuốc nữa. Không biết nói gì hơn, thay mặt chính quyền địa phương xã xin trân trọng cảm ơn tình cảm hai chị và những người bạn của 2 chị đã đánh cho địa phương. Chúc sức khỏe hạnh phúc thành công. 

Trở về với quê hương sau lũ

ThangLe 2020-11-01 12:32:02 Mong cho tất cả con em Làng Hạ chân cứng đá mềm lúc nào, ở đâu cũng hướng về quê hương!

Thư kêu gọi ủng hộ bà con bị thiệt hại do lũ lụt

Ban biên tập 2020-10-31 16:46:02 hai chị Lưu Thị Kim Liên, hiện sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh và Lưu Thị Kim Chung, hiện sinh sống ở Hà Nội đã vận động bạn bè, đồng nghiệp quyên góp được 116 triệu đồng ủng hộ quê hương khắc phục hậu quả của lũ lụt, Chúc bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Các yếu tố, nguồn lực cho phát triển KT – XH xã Hạ Trạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xa quê 2020-10-30 14:49:32 Một bài phân tích vô cùng sâu sắc, tầm trí tuệ rất cao. Mong sao lãnh đạo khóa mới đọc và suy ngẫm, tham khảo

Thanh điệu và vấn đề cơ tầng Chăm trong thổ ngữ Cao Lao Hạ

Lê Đệ 2020-10-28 10:28:05 Ôi, tuyệt vời quá quê tôi, yêu quá ngôn ngữ làng tôi

Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội hỗ trợ bà con (đợt 2)

quênha 2020-10-28 10:23:35 Cảm ơn bà con Cao lao tại Hà Nội đã chia sẽ, hỗ trợ thiết thực cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt

7 năm hoạt động của trang tin caolaoha.com

Lê Anh Tuấn 2020-10-27 20:07:30 /storage/emulated/0/Android/data/com.zing.zalo/files/zalo/picture/5d580e90011ad84f3e32c4c8dbcf1745.jpg

Video clip

Liên Kết Website