Báo cáo tổng kết xây dựng Đình làng

09:02 - 12/01/2012

Giới thiệu nội dung báo cáo của UBND xã Hạ Trạch về tổng kết xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ giai đoạn 1 và nhiệm vụ giai đoạn 2.

Báo cáo tổng kết Đình làng giai đoạn 1

Tải nội dung báo cáo (bản word) về Tại đây

Tác giả : Lưu Văn Tác

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022
Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng
Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ
Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng
Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm

Video clip