08:19 - 28/10/2023

Trung tâm Anh ngữ Grit Education trở thành đối tác của của tổ chức giáo dục IDP Vietnam

Từ tháng 10/2023, Anh Ngữ Grit Edu chính thức trở thành đối tác đăng ký IELTS Bạc của tổ chức giáo dục IDP Vietnam

07:34 - 10/10/2023

Đêm sớm bình minh

Thơ bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của cháu Phan Anh Bảo Ngân, con gái Tiến sỹ Phan Hồng Minh

20:02 - 22/08/2022

Cháu Lưu Thanh Nhã đạt 7,5 điểm IELTS

Giới thiệu bài đăng trên American Study về thành tích của cháu Lưu Thanh Nhã, con gái anh Lưu Hữu Thông chinh phục thành công mức điểm 7.5 IELTS khi mới 14...

07:38 - 15/11/2021

Khai trương ngôi nhà trí tuệ và trung tâm anh ngữ grit education

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

07:33 - 11/11/2021

Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Linh Nhi, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:01 - 10/11/2021

Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trần Minh Trang, Lớp 2A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:43 - 05/11/2021

Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trương Quang Hưng, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:58 - 04/11/2021

Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Phan Thái Dương, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

Video clip