20:02 - 22/08/2022

Cháu Lưu Thanh Nhã đạt 7,5 điểm IELTS

Giới thiệu bài đăng trên American Study về thành tích của cháu Lưu Thanh Nhã, con gái anh Lưu Hữu Thông chinh phục thành công mức điểm 7.5 IELTS khi mới 14...

07:33 - 11/11/2021

Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Linh Nhi, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:01 - 10/11/2021

Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trần Minh Trang, Lớp 2A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:43 - 05/11/2021

Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trương Quang Hưng, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:58 - 04/11/2021

Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Phan Thái Dương, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:49 - 01/11/2021

Cháu Nguyễn Minh Đức tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Đức, Lớp 5B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

08:08 - 30/10/2021

Cháu Nguyễn Minh Anh tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Anh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

08:05 - 10/09/2021

Định nghĩa màu tím oải hương?

Thơ bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của cháu Phan Anh Bảo Ngân, 10 tuổi, con gái Tiến sỹ Phan Hồng Minh

Video clip