06:08 - 04/05/2023

GS.TSKH Phan Đình Châu tặng quà quỹ khuyến học

GS.TSKH Phan Đình Châu về thăm quê và tặng 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học xã Hạ Trạch

20:25 - 13/09/2022

Khen thưởng các học sinh đạt các giải thi các cấp năm học 2021 – 2022

Hội khuyến học xã Hạ Trạch tuyên dương và khen thưởng các học sinh đạt các giải thi các cấp năm học 2021 – 2022

07:38 - 15/11/2021

Khai trương ngôi nhà trí tuệ và trung tâm anh ngữ grit education

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

08:06 - 01/05/2021

Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

17:58 - 03/04/2021

Đại hội cựu giáo chức xã Hạ Trạch nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý

22:27 - 29/03/2021

Tặng học bổng cho cháu Nguyễn Văn Du

Gia đình nhà giáo Lê Trường Kỳ tặng học bổng cho cháu Nguyễn Văn Du và hỗ trợ quỹ khuyến học xã Hạ Trạch

15:58 - 23/11/2020

Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về Hội cựu giáo chức xã Hạ Trạch kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam

17:13 - 12/10/2020

Anh Nguyễn Trọng Khánh hỗ trợ quỹ khuyến học

Anh Nguyễn Trọng Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Huy tài trợ tiền cho Hội khuyến học xã để khen thưởng giáo viên, học sinh.

Video clip