07:45 - 08/09/2021

Chùm thơ haiku dự thi của anh Lưu Minh Hải

Chùm thơ haiku tham dự cuộc thi thơ Haiku – Hà Nội năm 2021 của anh Lưu Minh Hải, người Cao Lao Hạ hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội  

08:42 - 03/09/2021

Chùm thơ haiku dự thi của bác Lưu Trọng Tri

Chùm thơ haiku tham dự cuộc thi thơ Haiku – Hà Nội năm 2021 của bác Lưu Trọng Tri, người Cao Lao Hạ hiện đang nghỉ hưu tại quê nhà.

08:21 - 29/08/2021

Chùm thơ haiku dự thi của bác Lê Văn Viên

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku Việt – Hà Nội năm 2021 của bác Lê Văn Viên, người Cao Lao Hạ hiện đang nghỉ hưu tại quê nhà.

07:51 - 24/08/2021

Chùm thơ haiku dự thi của chị Lê Mai

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku – Hà Nội năm 2021 của chị Lê Mai, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Đồng Hới.

07:46 - 21/08/2021

Chùm thơ haiku dự thi của anh Lê Quang Quý

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku – Hà Nội năm 2021 của anh Lê Quang Quý, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

19:07 - 16/08/2021

Chùm thơ haiku dự thi của anh Lưu Đức Hải

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku t – Hà Nội năm 2021 của anh Lưu Đức Hải, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

07:03 - 15/08/2021

Chùm haiku dự thi của anh Lưu Văn Quỳnh

Chùm thơ tham dự cuộc thi thơ Haiku Việt – Hà Nội năm 2021 của anh Lưu Văn Quỳnh, người Cao Lao Hạ hiện đang sinh sống tại Hải Dương.

07:29 - 07/07/2021

Xóm vắng chiều đông

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

Video clip