18:28 - 30/12/2020

Nhớ Phương Nam

Những bài haiku của anh Lưu Minh Hải viết vào những ngày làm việc cuối cùng ở miền Đông Nam Bộ đăng trên haikhuviet.com ngày 27 tháng 12 năm 2020

16:54 - 30/11/2020

Bông lúa

Chùm thơ haiku Việt của anh Lưu Đức Hải đăng trong tuyển tập Haiku Việt “12 NĂM ẤY” của nhà xuất bản Văn Học năm 2020.

14:21 - 10/11/2020

Hoa sen cuối hạ

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

09:40 - 06/09/2020

Mùa thu rồi

Chùm thơ haiku của anh Lưu Minh Hải đăng trên haikuviet.com ngày 5/9/2020

17:19 - 11/08/2020

Chùm thơ haiku của anh Lưu Đức Hải

Giới thiệu chùm thơ haiku của anh Lưu Đức Hải đăng trên haikuviet.com ngày 9 tháng 8 năm 2020

18:01 - 08/08/2020

Bên chậu mai vàng

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung.

17:08 - 31/07/2020

Tập “Thơ haiku làng Cao Lao Hạ”

Tin về việc ra mắt tập “Thơ haiku làng Cao Lao Hạ” do nhà xuất bản Hội nhà văn cấp phép ấn hành

13:02 - 29/04/2020

Rời quê nhà

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung nhân ngày giỗ của Ông (7 tháng 4 Âm lịch)

Video clip