15:52 - 13/10/2021

Hoạt động thiện nguyện của bà con Hạ Trạch

Nhóm thiện nguyện xã Hạ Trạch phát quà cho bà con về quê tránh dịch đi qua địa bàn xã

08:07 - 06/10/2021

Siêu thị Thịnh Việt ST và bè bạn tặng quà cho bà con về quê tránh dịch

Siêu thị Thịnh Việt ST và bè bạn tặng 600 xuất quà cho bà con từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch

07:06 - 12/09/2021

Thư cám ơn của bà con Rẫy Côi xa quê

Thư cám ơn của bà con xóm Rẫy Côi, làng Cao Lao Hạ xa quê hiện đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam

10:51 - 06/09/2021

Thư cám ơn

Thư cám ơn của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ 

18:01 - 22/08/2021

Thông báo của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội kêu gọi đóng góp ủng hộ bà con khó khăn ở các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

18:52 - 20/08/2021

Thư kêu gọi của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Thư của kêu gọi ủng hộ bà con Hạ Trạch khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

10:41 - 18/08/2021

Thư kêu gọi

Thư của kêu gọi ủng hộ bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại khu vực  Nam Bộ

05:58 - 18/08/2021

Tin buồn

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Video clip