20:25 - 13/09/2022

Khen thưởng các học sinh đạt các giải thi các cấp năm học 2021 – 2022

Hội khuyến học xã Hạ Trạch tuyên dương và khen thưởng các học sinh đạt các giải thi các cấp năm học 2021 – 2022

06:41 - 11/06/2022

Hạ Trạch quê hương em

Bài viết của em Nguyễn Thị Khánh Linh, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động,...

06:36 - 10/06/2022

Cánh đồng lúa quê em

Bài viết của em Lê Yến Vy, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

15:29 - 09/06/2022

Làng quê em

Bài viết của em Lưu Thục Nhi, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:35 - 08/06/2022

Hạ Trạch của em

Bài viết của em Lưu Thùy Vân, lớp 8, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

08:14 - 05/06/2022

Quê hương em

Bài viết của em Đinh Lưu Phương Khánh, lớp 8, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động,...

08:32 - 01/06/2022

Những mảnh ghép kỉ niệm: Quê hương

Bài viết của em Nguyễn Thị Phương Uyên, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát...

17:24 - 28/05/2022

Hạ trạch quê em

Thơ của em Lê Anh Tài, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com...

Video clip