Hình ảnh sân, cột đèn, bình phong Đình Làng trước ngày nghiệm thu

21:00 - 14/07/2013

Những bức ảnh mới nhất về mặt sân, cột đền và bình phong của Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện ngày 14 tháng 7 năm 2013

.

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Hình ảnh một số cây đa làng tháng 10 năm 2023
Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Video clip