Một số hình ảnh ngày 30 tết

09:16 - 16/02/2016

Một số hình ảnh ngày 30 tết tại quê nhà do anh Lê Mạnh Hùng thực hiện

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Mạnh Hùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Sông Gianh chín nhịp cầu
Hình ảnh quê hương (phần 2)
Hình ảnh quê hương (phần 1)
Ca khúc Tâm tình với sông Gianh
Đưa em về Hạ Trạch

Video clip