Ba học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư đạt giải quốc gia

08:01 - 13/05/2021

Các em Nguyễn Thị Anh Đào đạt giải vàng, em Trần Thị Huyền Trang đạt giải bạc, em Nguyễn Lê Anh Phương đạt giải đồng cuộc thi tiếng Anh trên internet

Ba học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư đạt giải quốc gia

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư của thầy Hiệu trường trường THCS Lưu Trọng Lư
Em Lưu Thị Tố Nga đoạt giải an toàn giao thông
Trường THCS Lưu Trọng Lư đạt giải tiếng Anh cấp quốc gia
Tặng máy tính cho trường Lưu Trọng Lư
Thành tích của trường THCS Lưu Trong Lư

Video clip