Ca khúc cấp 3 số 1 Bố Trạch

08:45 - 11/03/2021

Ca khúc trường cấp 3 số 1 Bố Trạch, ngôi trường mà nhiều thế hệ con em làng Cao Lao Hạ đã theo học

Ca khúc cấp 3 số 1 Bố Trạch

Kính mời xem tại đường dẫn dưới đây

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

Hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=vdmYW5gSvus

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Một số hình ảnh quê hương xuân Giáp Thìn 2024
Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm
Cùng sông núi ghi ơn
Thương về Hà Tĩnh
Thành lồi Cao Lao Hạ

Video clip