Các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV

18:25 - 18/06/2020

Hình ảnh các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Các đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV

Đoàn Chủ tịch Đại hôi

Ban chấp hành Đảng ủy xã khóa XXIV

Bí thư Đảng ủy Lê Quang Nho

Bí thư Đảng ủy xã Hạ Trạch các thời kỳ

Đoàn đại biểu trường Mầm non Hạ Trạch

Đoàn đại biểu trường tiểu học Hạ Trạch

Đoàn đại biểu trường THCS Lưu Trọng Lư

Đoàn đại biểu Hội cựu giáo chức

Đoàn đại biểu Chi bộ 01

Đoàn đại biểu Chi bộ 02

Đoàn đại biểu Chi bộ 03

Đoàn đại biểu Chi bộ 05

Đoàn đại biểu Chi bộ 06

Đoàn đại biểu Chi bộ 07

Đoàn đại biểu Chi bộ 08

Đoàn đại biểu Chi bộ 09

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch
Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020
Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng
Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Video clip