Các khoản chi vì quê hương của quỹ caolaoha.com

17:44 - 01/01/2022

Thông kê các khoản chi vì quê hương từ ngày 7/10/2021 đến 31/12/2021 của quỹ caolaoha.com

Các khoản chi vì quê hương của quỹ caolaoha.com

  1. Ngày 13/10/2021, chi 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng) đưa đón chị Nguyễn Thị Xanh, con gái mệ Lê Thị Bân, hộ nghèo ở Thôn 5 đi khám bệnh ở bệnh viện đa khoa An Bình, Ba Đồn
  2.  Ngày 27/10/2021, Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, Quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 11 năm 2021
  3.  Ngày 27/10/2021, Thực hiện chương trình tài trợ cho 5 cháu học sinh nghèo và cận nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, ngày 27/10/2021, quỹ caolaoha.com đã chuyển 1.250.000đ (một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng cháu. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 11 năm 2021
  4.  Ngày 27/11/2021, Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, ngày 27/11/2021, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 12 năm 2021
  5.  Ngày 27/11/2021, Thực hiện chương trình tài trợ cho 5 cháu học sinh nghèo và cận nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, ngày 27/11/2021, quỹ caolaoha.com đã chuyển 1.250.000đ (một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng cháu. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 12 năm 2021
  6.  Ngày 29/11/2021, Quỹ caolaoha.com đã trao 193 cuốn sách giáo dục, truyện, sách kỹ năng trị giá hơn 5.000.000đ (năm triệu đồng) cho trường Tiểu học Hạ Trạch. Đây là các đầu sách hiện được nhiều trường Tiểu học chất lượng cao ở Hà Nội sử dụng tham khảo cho học sinh
  7.  Ngày 15/12/2021, Quỹ caolaoha.com đã chi 1 triệu 200 ngàn đồng (gồm tiền mặt và bức trướng) cúng ông Nguyễn Xuân Hòa, cộng tác viên trang tin caolaoha.com từ trần
  8.  Ngày 27/12/2021, quỹ caolaoha.com tài trợ 1 triệu đồng ủng hộ Câu lạc bộ Hương sắc Cao Lao xuất bản tuyển tập thơ Tập 3 do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành

Tổng chi trong hơn 2 tháng (từ ngày 7/10/2021 đến 31/12/2021) là: 15.650.000đ (mười lăm triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Kết quả cuộc thi sáng tác “Viết về làng quê của em”
Trao tiền hỗ trợ tháng 5 năm 2022 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo
Đưa đón bà Lê Thị Bân đi khám chữa bệnh miễn phí
Tặng quà nhân ngày 30 tháng 4 và quốc tế 1 tháng 5
Tặng sách cho trường mầm non xã Định Long

Video clip