Cháu Nguyễn Minh Anh tham dự English Festival Contest

08:08 - 30/10/2021

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Anh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

Cháu Nguyễn Minh Anh tham dự English Festival Contest

Kính mời xem tại đường dẫn dưới đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=iAwU9KnfmfU

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest
Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest
Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest
Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest
Cháu Nguyễn Minh Đức tham dự English Festival Contest

Video clip