Cháu Nguyễn Minh Đức tham dự English Festival Contest

07:49 - 01/11/2021

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Đức, Lớp 5B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

Cháu Nguyễn Minh Đức tham dự English Festival Contest

 

Kính mời xem tại đường dẫn dưới đây

 

 https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

hoặc

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfDc57zOdcc

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Cháu Lưu Thanh Nhã đạt 7,5 điểm IELTS
Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest
Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest
Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest
Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest

Video clip