Chùm Haiku của bác Lưu Trọng Tri in trong tập Haiku 3 miền

07:45 - 25/06/2024

Giới thiệu chùm Haiku của bác Lưu Trọng Tri in trong tập Haiku 3 miền do Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2023

Chùm Haiku của bác Lưu Trọng Tri in trong tập Haiku 3 miền

Nhân sự kiện “Gặp mặt các Câu Lạc Bộ Haiku Việt 3 miền” tại Cố đô Huế ngày 17 tháng 12 năm 2023, Câu Lạc Bộ Haiku xứ Huế đã phối hợp với Hội thơ Hương Giang ra mắt thi phẩm “THƠ HAIKU VIỆT 3 MIỀN” do Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành.

Tập thơ gồm 435 phiến khúc haiku của 54 haijin từ các Câu Lạc Bộ Haiku Việt trên cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, làng Cao Lao Hạ (Bố Trạch, Quảng Bình), Quảng Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đak Lak.

Làng Cao Lao Hạ có 4 tác giả được chọn in là bác Lưu Trọng Tri, bác Lê Văn Viên, anh Lưu Đức Hải và anh Lưu Minh Hải.

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của bác Lưu Trọng Tri

 

Tác giả : Lưu Trọng Tri

Bình luận

Bài viết liên quan

Chùm haiku của bác Lê Văn Viên in trong tập haiku 3 miền
Này hoa bỉ ngạn
Cảm xúc mùa vu lan: Nhớ mẹ ngày xưa...
Về lại ngõ xưa
Giữa đám cỏ hoang

Video clip