Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng

00:37 - 10/07/2014

Thông tin về cuộc họp ở quê nhà chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng và quyết định ngày cúng Đình

.

 
Tác giả : Lê Quang Tân

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022
Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ
Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng
Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm
Thơ mừng Lễ cúng tế Thành Hoàng Làng

Video clip