Chuyện eng Lưu Đức Hùng với các tên "Hùng Đắc"

03:55 - 16/08/2022

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Lưu Đức Hùng bị lạc ở Đường Lâm với từ “Đắc” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

Chuyện eng Lưu Đức Hùng với các tên

Anh Lưu Đức Hùng ở Đường Lâm (Ảnh Lưu Văn Lộc)

Tháng 10 năm 2011, lễ kỷ niệm trang caolaoha.com tròn 1 tuổi ở Hà Nội diễn ra rầm rộ lắm, có cả tham quan làng cổ Đường Lâm. Eng Lợi “ợ lộ” được cử làm trưởng đoàn, đoàn đông lại có mấy ôông mệ tra trên dưới 80 nên chốc chốc eng Lợi “ợ lộ” lại phải dừng lại điểm danh

Tầm 10h30, eng Lợi điểm danh: 1,2,3,4... và phát hiện thiếu một người, đó là eng Lưu Đức Hùng (eng Hùng là sỹ quan quân đội về hưu, năm đó 65 tuổi, gọi ôông Lưu Quý Dịch, năm đó 75 tuổi bằng ôônǵ).

Mọi người tản đi tìm, khoảng mấy phút sau thì gặp.

Ôông Tuấn, 75 tuổi bực mình nói với ôông Dịch: "Răng ông không đắc thà Hùng để hắn lạc rứa".

Ôông Dịch trả lời: "Thì hắn 65 tuổi rồi tề, thượng tá chứ có còn cơn nít nựa mô mà đắc".

Còn eng Hùng thì vừa mếu vừa nói: "Tui tưởng đàng ở đay hình bàn cờ như ở làng miềng, nỏ ngờ nó quanh co, vòng vèo nên tui bị lạc".

Nghe eng Hùng mếu máo như vậy, ạ Phúc, ạ Liệu xúm lại để thộ cho eng Hùng nín, còn cả đoàn thì bàn tán xôn xao và đều công nhận đàng ở làng miềng dễ đi, không thể bị lạc được, mà có lạc cũng rất dễ tìm không như ở Đường Lâm.

Trước khi cả đoàn đi tiếp, ôông Dịch nói: "Thà Hùng mô rồi, lại đay ôông đắc kẹ lạc nựa cháu". Hùng bẽn lẽn bước lại, cả đoàn nhìn Hùng rồi cười ồ lên một cách vui vẻ.

Nghe nói từ sau dạo đó, bà con gọi eng Lưu Đức Hùng là “Hùng Đắc” để phân biệt với các eng Hùng khác

 

Tác giả : Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Chuyện eng Lợi đòi dép
Luận bàn về văn hóa chửi trong dân gian
Mần được không con
Thơ vui
Chuyện về eng Nguyễn Hữu Định, tức "ĐỰC ĐỊNH"

Video clip