Cung tiến lễ thanh minh Cồn cui năm 2022

07:24 - 16/04/2022

Danh sách các tập thể và cá nhân cung tiến tại lễ Thanh minh Cồn Cui năm 2022

Cung tiến lễ thanh minh Cồn cui năm 2022

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thông báo tuyển lao động
Thư cám ơn
Lễ thanh minh Cồn cui làng Cao Lao Hạ năm 2022
Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui năm 2022

Video clip